Sběr olejů

Společnost AVISTA OIL je oprávněna na základě rozhodnutí KÚ Pardubického kraje sbírat, vykupovat kapalné odpady a využívat je k regeneraci. Sbíráme a vykupujeme odpadní oleje zařazené pod následujícícmi kódy:

 

120107 odpadní minerální řezné emulze a roztoky neobsahující halogeny (kromě emulzí a roztoků)

130110 nechlorované hydraulické minerální oleje

130111 syntetické hydraulické oleje

130112 snadno biologicky rozložitelné hydraulické oleje

130113 jiné hydraulické oleje

130205 nechlorované minerální, motorové, převodové a mazací oleje

130206 syntetické motorové, převodové a mazací oleje

130207 snadno biologicky rozložitelné motorové, převodové a mazací oleje

130208 jiné motorové, převodové a mazací oleje

130307 minerální nechlorované izolační a teplonosné oleje

130308 syntetické izolační a teplonosné oleje

130309 snadno biologicky rozložitelné izolační a teplonosné oleje

130310 jiné izolační a teplonosné oleje

130401 oleje ze dna lodí a vnitrozemské plavby

130403 oleje ze dna jiných lodí

130506 olej z odlučovačů oleje

130701 topný olej a motorová naftadreamstime_xs_18671879

130703 jiná paliva (včetně směsí)

160708 odpady obsahující ropné látky

190207 olej a koncentráty ze separace

200125 jedlý olej a tuk

200126 olej a tuk neuvedený pod č. 200125