Ekologické poradenství

Naši specialisté jsou připraveni nabídnout pomoc v oblastech práva a povinností v odpadovém hospodářství vyplývající z platné legislativy, ale i práva a povinností v ostatních oblastech životního prostředí, do kterého spadá zákon o obalech, vodách a ochraně ovzduší.

 

Vypracujeme za Vás:

  • - žádosti, pro udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady, ve smyslu zákona o odpadech
  • - pomůžeme Vám se získáním notifikace, která Vám umožní přijímat nebo vyvážet nebezpečné odpady do zahraničí (v rámci EU)
  • - připravíme Vám podklady a pomůžeme Vám získat zvláštní povolení na přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně, konkrétně z minerálních olejů

vzhuru.hlavou.dolu