Home Objednávka svozu
Online objednávka svozu odpadů

Zde můžete online objednat svoz Vašeho odpadu. Termín svozu, který uvedete je pouze informativní. Definitivní termín svozu Vám potvrdíme SMS zprávou na Vámi uvedené mobilní číslo telefonu. V případě jakýchkoliv nejasností volejte na číslo 724 115 057.

Generated with Mad4Joomla Mailforms Version 1.2
* povinná položka
Název firmy nebo fyzické osoby dle OR *
IČO: *
IČP / IČZ: *
Kontaktní osoba v místě nakládky (Jméno, Příjmení): *
Telefon na kontaktní osobu: *
E-mail na kontaktní osobu:
Adresa nakládky (Ulice, Č.p.,PSČ, Obec): *
Provozní doba (od - do): *
Druh odpadu - 1. položka: *
Druh odpadu - 2. položka:
Druh odpadu - 3. položka:
Druh odpadu - 4. položka:
Druh odpadu - 5. položka:
Množství odpadu (kg nebo litry) - 1. položka: *
Množství odpadu (kg nebo litry) - 2. položka:
Množství odpadu (kg nebo litry) - 3. položka:
Množství odpadu (kg nebo litry) - 4. položka:
Množství odpadu (kg nebo litry) - 5. položka:
Jak je odpad uskladněn - 1. položka: *
Jak je odpad uskladněn - 2. položka:
Jak je odpad uskladněn - 3. položka:
Jak je odpad uskladněn - 4. položka:
Jak je odpad uskladněn - 5. položka:
Způsob likvidace odpadu - 1. položka: *
Způsob likvidace odpadu - 2. položka:
Způsob likvidace odpadu - 3. položka:
Způsob likvidace odpadu - 4. položka:
Způsob likvidace odpadu - 5. položka:
Poznámky: