Home

REKLA - odpadové hospodářství

ReklaSpolečnost REKLA spol. s r.o. byla založena již v roce 1995, ovšem v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady je aktivní od roku 2002. Hlavní aktivitou firmy je sběr a zpracování upotřebených olejů dle požadavků české legislativy, především zákona č. 185/2001 a vyhlášky MŽP č. 383/2001.

V současné době zajišťuje společnost REKLA spol. s r.o. sběr upotřebených olejů na území celé České republiky a její služby využívají dle požadavků platné legislativy (zpětný odběr užitých výrobků) na základě smluvního vztahu renomované olejářské firmy, např. Paramo a.s., Eni Česká republika s.r.o., Shell Czech Republic a.s., Valvolube s.r.o., Castrol Lubricants (CR) s.r.o., Fuchs Oil Corporation (CZ) spol. s r.o. a další.

Odebírané oleje jsou dle požadavků legislativy zpracovávány na paliva nebo předávány na likvidaci ve specializovaných spalovnách. Oleje silně znečistěné vodou jsou předávány na specializované čističky odpadních vod.

V rámci sběru a zpracování upotřebených olejů jsou od zákazníků (původců odpadů) odebírány i další druhy nebezpečných odpadů, jako jsou např. chladící a brzdové kapaliny, olejové filtry, znečistěné obaly atd. I tyto produkty jsou dále předávány osobám oprávněným k jejich likvidaci.